1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 – siedziba główna
  Wejście główne do budynku od ul. 3 Maja zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się z prawej strony głównych schodów wejściowych prowadzących do wiatrołapu. Następnie niepełnosprawny korzysta z platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej po lewej stronie schodów wejściowych do budynku, która umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowane są sale rozpraw, biuro podawcze, BOI, czytelnia akt i kasa sądu.
  Platforma jest obsługiwana przez pracowników ochrony.
  Pomieszczenie pracowników ochrony – pok. nr 26
 2. Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87 – VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce oraz IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
  Wejście główne do budynku od ul. Warszawskiej zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Niepełnosprawny korzysta z platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej po prawej stronie schodów wejściowych do budynku, która umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowane są sale rozpraw nr II i III, oraz IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Ponadto wewnątrz znajduje się winda osobowa umożliwiająca dotarcie na I piętro, gdzie zlokalizowana jest sala rozpraw nr I oraz VII Zamiejscowy Wydział Karny.
  Platforma jest obsługiwana przez pracowników ochrony.
  Pomieszczenie pracowników ochrony znajduje się bezpośrednio obok drzwi wejściowych do budynku.
 3. Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61 – VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach oraz X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
  Wejście główne do budynku (od ul. Górnej) zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się z lewej strony głównych schodów wejściowych prowadzących do budynku, który umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowany jest X Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Pomieszczenie pracowników ochrony – pok. nr 2.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z niżej wskazanymi komórkami tut. Sądu w zależności od potrzeb interesanta:

 • Biurem Obsługi Interesanta (siedziba główna) pod nr 85 731 21 65 lub 85 731 21 67,
 • sekretariatem wydziałów zamiejscowych w Hajnówce pod nr 85 731 23 00 lub 85 731 23 05
 • sekretariatem wydziałów zamiejscowych w Siemiatyczach pod nr 85 731 24 00 lub 85 731 24 10
 • sekretariatem V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53 pod nr 85 731 22 20,
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim, przy ul. Mickiewicza 32 pod nr 85 730 45 68

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki