Dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-022-3/18 z dn. 22 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim dzień 24 grudnia 2018 roku ustalono dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2018 roku (sobota).
W związku z powyższym ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 8 grudnia 2018 roku od 7.30 do 15.30.
Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu, są także godzinami przyjmowania interesantów.