Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim urzęduje w godzinach: od 7.30 do 15.30


Prezes Sądu przyjmuje interesantów

we środy w godzinach od 11.00 do 14.00

pok. 108 (I piętro), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów

we czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00

pok. 108 (I piętro), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Biuro podawcze urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 7.45 do 15.15, w godzinach od 15.30 do 18.00 dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta (BOI)

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 1 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

Pisma wpływające do Sądu przyjmowane są w biurze podawczym i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, natomiast skargi i wnioski załatwiane są w trybie art. 41a – art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524.

Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze), załatwiane są w formie orzeczeń sądowych.


Kasa sądu

W okresie pandemii Kasa Sądu jest nieczynna

czynna jest w godzinach urzędowania sądu

od 7.45 do 14.45 z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonywania rozliczeń gotówkowych

pok. 20 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Biuro Obsługi Interesanta (BOI) urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 7.45 do18.00

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 22 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

według następującego regulaminu


Czytelnia Akt urzęduje w godzinach:

poniedziałek od 9.00 do 18.00, osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15.00

wtorek – piątek od 7.45 do 14.45

pok. 21 (parter), ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

według następującego regulaminu


Sekretariaty I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski


Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Mickiewicza 53, 17-100 Bielsk Podlaski


Sekretariaty VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Hajnówce, IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Warszawska 87, 17-200 Hajnówka


Sekretariaty VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Siemiatyczach, X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach

w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

Kuratorzy Zawodowi pełną dyżury w określonych dniach tygodnia

ul. Mickiewicza 32, 17-100 Bielsk Podlaski

szczegóły dyżurów


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Kuratorzy Zawodowi pełną dyżury w określonych dniach tygodnia

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

szczegóły dyżurów

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 12 listopad 2020 Wojciech Zalewski