Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim urzęduje w godzinach: od 7.30 do 15.30

Prezes Sądu przyjmuje interesantów pok. 108 (I piętro)
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00

Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów
w piątki w godzinach od 10.00 do 13.00

Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów
codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00

Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-15.15, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-15.15, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Sekretariaty Wydziałów Zamiejscowych: VII Wydziału Karnego w Hajnówce, VIII Wydziału Karnego w Siemiatyczach, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce, X Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-15.15, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Biuro podawcze urzęduje w pok. 1 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 7.45 – 18.00
pozostałe dni – 7.45 – 15.15
Pisma wpływające do Sądu przyjmowane są w biurze podawczym i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, natomiast skargi i wnioski załatwiane są w trybie art. 41a – art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524.
Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze), załatwiane są w formie orzeczeń sądowych.

Kasa sądu pok. 20 (parter):
czynna jest w godzinach urzędowania sądu
od 8.00 do 10.00 oraz od 11.00 do 14.30

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) urzęduje w pok. 22 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 7.45 – 18.00
pozostałe dni – 7.45 – 15.15
według następującego regulaminu

Czytelnia Akt urzęduje w pok. 21 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 7.45 – 18.00, osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach 15.30 – 18.00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15.00
pozostałe dni – 7.45 – 15.15
według następującego regulaminu

Znaki opłaty sądowej można również nabyć w wydziałach sądu:
Zamiejscowym IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce ul. Warszawska 87,
Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach, ul. Górna 61.