Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim urzęduje w godzinach: od 7.30 do 15.30

Prezes Sądu przyjmuje interesantów pok. 108 (I piętro)
we środy w godzinach od 11.00 do 14.00

Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów pok. 108 (I piętro)
we czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00

Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Sekretariaty Wydziałów Zamiejscowych: VII Wydziału Karnego w Hajnówce, VIII Wydziału Karnego w Siemiatyczach, IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Hajnówce, X Wydziału Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
w czasie urzędowania sądu przyjmują interesantów w godzinach 7.45-14.45, a w poniedziałki do godziny 18.00.
Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do sekretariatu.

Biuro podawcze urzęduje w pok. 1 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 7.45 – 15.15, w godzinach 15.30 – 18.00 dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
pozostałe dni – 7.45 – 14.45
Pisma wpływające do Sądu przyjmowane są w biurze podawczym i kierowane do poszczególnych wydziałów, gdzie pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze podlegają rejestracji, natomiast skargi i wnioski załatwiane są w trybie art. 41a – art. 41e ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych Dz.U.2012 poz. 524.
Pisma wpływające do sądu (pozwy, wnioski, akty oskarżenia, środki odwoławcze), załatwiane są w formie orzeczeń sądowych.

Kasa sądu pok. 20 (parter):
czynna jest w godzinach urzędowania sądu
od 7.45 do 14.45 z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonywania rozliczeń gotówkowych

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) urzęduje w pok. 22 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 7.45 – 18.00
pozostałe dni – 7.45 – 14.45
według następującego regulaminu

Czytelnia Akt urzęduje w pok. 21 (parter) w godzinach:
poniedziałek – 9.00 – 18.00, osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach 15.30 – 18.00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15.00
pozostałe dni – 7.45 – 14.45
według następującego regulaminu