Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Kancelaria Komornicza nr I
Pan Patryk G. Capała
Asesor komorniczy
Pan Kamil Kowalczyk

Adres kancelarii: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Żwirki i Wigury 15
Tel. (85) 730 47 87
bielsk.podlaski1@komornik.pl
strona internetowa: komornikbielskpodlaski.pl
Godziny przyjęć interesantów: czwartek 8.00 – 15.00
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Kancelaria Komornicza nr II
Pan Łukasz Ignatowicz

Adres kancelarii: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika 5 lokal 110, 111 i 112
Tel. (85) 730 51 55
komornikbielskpodlaski@onet.pl
strona internetowa: www.komornik-bielskpodlaski.pl
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00 – 15.00
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Kancelaria Komornicza nr III
Pan Roman Jakubiuk
Adres kancelarii: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 33
Tel./Fax (85) 730 45 99
bielsk.podlaski3@komornik.pl
strona internetowa: www.komornikbielsk.pl
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00 – 15.00
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.