Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.


Bielsk Podlaski, dnia 22.08.2023 r.

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, poz. 2004 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2023 r. dokonał na rzecz:

Szkoła Podstawowa w Andryjankach
Andryjanki 1
17 – 111 Boćki
darowizny zbędnych składników majątku ruchomego w postaci: 24 szt. komputerów