Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 21 02, fax: 85 731 21 49
NIP 543-10-22-411 Regon 00321307


Nr postępowania: G.230.67.2021

Przedmiot postępowania:

  • Zakup i dostawa 3 (trzech) szt. przenośnych pętli indukcyjnych Uniox SmartLoop wraz z mikrofonami Univox AVLM5.

Termin wykonania:

  • 21 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

  • 04.08.2021 r. do godz. 12.00

Nr postępowania: G.243.8.2021

Przedmiot postępowania:

  • Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu.

Termin wykonania:

  • Od 01.09.2021 do 31.08.2022

Termin składania ofert:

  • 05.08.2021 r. do godz. 12.00

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych – G.26.5.2021

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=16206792
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Podkategorie