Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 21 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 17 lipca 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 17 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach  20-24 lutego 2023 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibie wydziałów zamiejscowych w Hajnówce.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w niżej wymienionych dniach i godzinach do:

  1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach:  20-22 lutego 2023 roku oraz 24 lutego 2023 roku, w godzinach 9:00-11:00, zaś w dniu 23 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych Sądu w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, w dniach 20-24 lutego 2023 roku, w godzinach 8:00-9:00,  sala rozpraw nr II (parter), tel. 85 731 23 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Jednocześnie informuję, iż w dniach tych będzie również zapewniona możliwość pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj.: telefon, e-mail. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z takiej formy kontaktu, winny zwracać się z zapytaniami na wyżej podane numery telefonów i adresy e-mail.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A.021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

  • 10 listopada 2023 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 11 listopada 2023 r.

Informujemy, że w dniu 25.11.2022 roku cotygodniowy dyżur mediacyjny odbywa się wyłącznie telefonicznie.

Mediatorzy dostępni są w godzinach 9.00 - 13.00 pod poniższymi numerami:

Zbigniew Chociej
tel. 609 00 30 90

Adam Piotr Chociej     
tel. 602 877 998