W dniu 17 maja 2024 r. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim podjęło uchwały o niżej podanej treści:

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 6 maja 2024 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu są także godzinami przyjmowania interesantów.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2022 poz. 998 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A.021.34.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

  • 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) za święto przypadające w sobotę – 6 stycznia 2024 r.

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 14 listopada 2023 roku (wtorek) w godzinach od 12:00 do 14:00 z uwagi na udział pracownika BOI w obowiązkowym szkoleniu interesanci będą przyjmowani:

  • w sprawach cywilnych – pok.114 (I piętro) tel.857312110,
  • w sprawach karnych – pok.110 ( I piętro) tel. 857312120,
  • w sprawach rodzinnych i nieletnich – pok. 207(II piętro), tel. 857312130.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A.021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

  • 10 listopada 2023 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 11 listopada 2023 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 21 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tym dniu są także godzinami przyjmowania interesantów.

Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.