Uprzejmie informuje się, iż ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 17 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach  20-24 lutego 2023 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibie wydziałów zamiejscowych w Hajnówce.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w niżej wymienionych dniach i godzinach do:

  1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach:  20-22 lutego 2023 roku oraz 24 lutego 2023 roku, w godzinach 9:00-11:00, zaś w dniu 23 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych Sądu w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, w dniach 20-24 lutego 2023 roku, w godzinach 8:00-9:00,  sala rozpraw nr II (parter), tel. 85 731 23 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Jednocześnie informuję, iż w dniach tych będzie również zapewniona możliwość pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj.: telefon, e-mail. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z takiej formy kontaktu, winny zwracać się z zapytaniami na wyżej podane numery telefonów i adresy e-mail.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A.021.2.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

  • 10 listopada 2023 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 11 listopada 2023 r.

Informujemy, że w dniu 25.11.2022 roku cotygodniowy dyżur mediacyjny odbywa się wyłącznie telefonicznie.

Mediatorzy dostępni są w godzinach 9.00 - 13.00 pod poniższymi numerami:

Zbigniew Chociej
tel. 609 00 30 90

Adam Piotr Chociej     
tel. 602 877 998

Uprzejmie informuje się, iż w dniu 31 października 2022 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, rekomendującym wycofanie z użycia służbowego wszystkich urządzeń fizycznych typu fax w obrębie całego resortu sprawiedliwości, informujemy co następuje:

  • Z dniem 01.07.2022 roku zostaną wycofane z użycia wszystkie urządzenia typu fax i nie będzie możliwości wysłania wiadomości fax do sądu.

W związku z powyższym informujemy, że cały czas istnieje możliwość przekazania informacji do poszczególnych komórek sądu drogą e-mailową. Adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na poniższych stronach:

 

Uprzejmie informuje się, iż w dniach 25 kwietnia 2022 roku i 2 maja 2022 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Informujemy, ze w dniu 28 marca 2022 roku zarządzeniem nr 021-11/22 uchylono dotychczas obowiązujące zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w stanie epidemii.