Uprzejmie informuje się, iż w dniu 31 października 2022 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, rekomendującym wycofanie z użycia służbowego wszystkich urządzeń fizycznych typu fax w obrębie całego resortu sprawiedliwości, informujemy co następuje:

  • Z dniem 01.07.2022 roku zostaną wycofane z użycia wszystkie urządzenia typu fax i nie będzie możliwości wysłania wiadomości fax do sądu.

W związku z powyższym informujemy, że cały czas istnieje możliwość przekazania informacji do poszczególnych komórek sądu drogą e-mailową. Adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na poniższych stronach:

 

Uprzejmie informuje się, iż w dniach 25 kwietnia 2022 roku i 2 maja 2022 roku ustalone zostają godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie wskazane godziny urzędowania Sądu w tych dniach, są także godzinami przyjmowania interesantów.

Informujemy, ze w dniu 28 marca 2022 roku zarządzeniem nr 021-11/22 uchylono dotychczas obowiązujące zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w stanie epidemii.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach  21-25 lutego 2022 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i w Siemiatyczach.

W związku ze zmianą terminala oraz urządzenia do obsługi transakcji bezgotówkowych informujemy, że od dnia 2 listopada 2021 roku do dnia odwołania, niemożliwym jest zakup e-znaków oraz uiszczanie opłat za pośrednictwem gotówki. Opłaty gotówkowe można uiszczać bez prowizji w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) w wariancie Standard.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-021-35/21 z dnia 25 października 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

  • 7 stycznia 2022 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-021-2/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:

  • 4 maja 2021 r. (wtorek) za święto przypadające w sobotę – 1 maja 2021 r.
  • 24 grudnia 2021 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 25 grudnia 2021 r.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku pod adresem https://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/1248-lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-bialymstoku.html