Właściwość Rzeczowa

Wydziały Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych, sądów powszechnych wyższych instancji oraz Sądu Najwyższego w przedmiocie:

Wydział Cywilny

 • do spraw z zakresu prawa cywilnego

Wydział Karny

 • do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji

Wydział Rodzinny i Nieletnich ( Sąd Rodzinny) – do spraw:

 • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
 • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Wydziały Ksiąg Wieczystych

 • do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

Ponadto kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji, a uściślone w art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Właściwość Miejscowa

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto i gminę: Bielsk Podlaski, Brańsk, Drohiczyn, Hajnówka i Siemiatycze oraz gminy: Białowieża, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Wyszki.

Obszar właściwości trzech wydziałów karnych obejmujących łącznie obszar właściwości Sądu:

 1. II Wydział Karny obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
 2. VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
 3. VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.

Obszar właściwości trzech wydziałów ksiąg wieczystych obejmujących obszar właściwości Sądu:

 1. V Wydział Ksiąg Wieczystych obejmuje obszar właściwości dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki.
 2. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce obejmuje obszar właściwości dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka.
 3. X Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach obejmuje obszar właściwości dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowie, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 05 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki