Lista biegłych sądowych

Lista biegłych sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku


Wzory pism do wykorzystania przez biegłych znajdują się w załącznikach dołączonych do niniejszego artykułu