1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 – siedziba główna
  Wejście główne do budynku od ul. 3 Maja zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się z prawej strony głównych schodów wejściowych prowadzących do wiatrołapu. Następnie niepełnosprawny korzysta z platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej po lewej stronie schodów wejściowych do budynku, która umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowane są sale rozpraw, biuro podawcze, BOI, czytelnia akt oraz samoobsługowe urządzenie umożliwiające dokonanie wpłat.
  Platforma jest obsługiwana przez pracowników ochrony.
  Pomieszczenie pracowników ochrony – pok. nr 26
 2. Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87 – VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce oraz IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
  Wejście główne do budynku od ul. Warszawskiej zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Niepełnosprawny korzysta z platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej po prawej stronie schodów wejściowych do budynku, która umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowane są sale rozpraw nr II i III, oraz IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Ponadto wewnątrz znajduje się winda osobowa umożliwiająca dotarcie na I piętro, gdzie zlokalizowana jest sala rozpraw nr I oraz VII Zamiejscowy Wydział Karny.
  Platforma jest obsługiwana przez pracowników ochrony.
  Pomieszczenie pracowników ochrony znajduje się bezpośrednio obok drzwi wejściowych do budynku.
 3. Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61 – VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach oraz X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
  Wejście główne do budynku (od ul. Górnej) zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się z lewej strony głównych schodów wejściowych prowadzących do budynku, który umożliwia dotarcie bezpośrednio na parter budynku, gdzie zlokalizowany jest X Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Pomieszczenie pracowników ochrony – pok. nr 2.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z niżej wskazanymi komórkami tut. Sądu w zależności od potrzeb interesanta:

 • Biurem Obsługi Interesanta (siedziba główna) pod nr 85 731 21 65 lub 85 731 21 67,
 • sekretariatem wydziałów zamiejscowych w Hajnówce pod nr 85 731 23 00 lub 85 731 23 05
 • sekretariatem wydziałów zamiejscowych w Siemiatyczach pod nr 85 731 24 00 lub 85 731 24 10
 • sekretariatem V Wydziału Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53 pod nr 85 731 22 20,
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Bielsku Podlaskim, przy ul. Mickiewicza 32 pod nr 85 730 45 68

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2021 Łukasz Zabrocki Porównanie