W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości, rekomendującym wycofanie z użycia służbowego wszystkich urządzeń fizycznych typu fax w obrębie całego resortu sprawiedliwości, informujemy co następuje:

 • Z dniem 31.01.2022 roku ze strony internetowej sądu zostaną usunięte informacje o numerach fax w sądzie
 • Z dniem 01.07.2022 roku zostaną wycofane z użycia wszystkie urządzenia typu fax i nie będzie możliwości wysłania wiadomości fax do sądu.

W związku z powyższym informujemy, że cały czas istnieje możliwość przekazania informacji do poszczególnych komórek sądu drogą e-mailową. Adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się na poniższych stronach:

W związku ze zmianą terminala oraz urządzenia do obsługi transakcji bezgotówkowych informujemy, że od dnia 2 listopada 2021 roku do dnia odwołania, niemożliwym jest zakup e-znaków oraz uiszczanie opłat za pośrednictwem gotówki. Opłaty gotówkowe można uiszczać bez prowizji w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (tj. Urzędy, Filie, Agencje, Punkty PP) w wariancie Standard.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-021-35/21 z dnia 25 października 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę:

 • 7 stycznia 2022 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Nr A-021-2/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim ustalono dni wolne od pracy za święta przypadające w sobotę:

 • 4 maja 2021 r. (wtorek) za święto przypadające w sobotę – 1 maja 2021 r.
 • 24 grudnia 2021 r. (piątek) za święto przypadające w sobotę – 25 grudnia 2021 r.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku pod adresem https://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/1248-lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-bialymstoku.html

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załącznikach nr 1 - 4 do niniejszego ogłoszenia.

W związku z migracją systemu ksiąg wieczystych Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim nie będą czynne (nie będą przyjmować wniosków, wydawać odpisów itp.) w następujących dniach:

26 lipca 2021 r. - V Wydział Ksiąg Wieczystych,

27 lipca 2021 r. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,

28 lipca 2021 r. - X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach.

ZARZĄDZENIE Nr A-022-19/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przywrócenia pełnego trybu pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów.

Na podstawie:

 • art. 54 § 2 w zw. z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2020 poz. 2072 z późn. zm.)
 • § 30 w zw. z art. 39 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1141)

zarządzam

§1

 1. Przywraca się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim pełnym tryb pracy Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt oraz sekretariatów wydziałów w ten sposób, że wymienione wyżej komórki organizacyjne przyjmują interesantów co najmniej przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu, a w każdy poniedziałek przez co najmniej 9 godzin do godz. 18.00.
 2. Przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne określone w ust. 1 odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§2

Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr A-022-43/20 z dnia 29 października 2020 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.

Wiceprezes Sądu Rejonowego
w Bielsku Podlaskim
Marcin Mosiołek

Uprzejmie informujemy, że problemy z połączeniami telefonicznymi z Wydziałami Zamiejscowymi w Hajnówce zostały rozwiązane.

Włączając się w działania podejmowane w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim w dniach 22-26 lutego 2021 roku będą zorganizowane dyżury, podczas których bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi w siedzibie głównej sądu w Bielsku Podlaskim oraz w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Hajnówce i w Siemiatyczach.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winny zgłaszać się w niżej wymienionych dniach i godzinach do:

 1. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 7, w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, pok. nr 23 (parter), tel. 85 731 21 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Warszawska 87, wyłącznie w dniach 22 i 24 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-10.00,  sala rozpraw nr II (parter), tel. 85 731 23 24, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Siedziby Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Górna 61, pok. nr 4 w dniach 22-26 lutego 2021 roku, w godzinach 9.00-11.00, sala rozpraw nr II (I piętro), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informuję, iż w dniach tych będzie również zapewniona możliwość pomocy za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj.: telefon, e-mail. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z takiej formy kontaktu, winny zwracać się z zapytaniami na wyżej podane numery telefonów i adresy e-mail.

Ponadto, z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, osoby zgłaszające się osobiście na dyżur obowiązane są do zachowania aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

 1. poddania się pomiarowi temperatury ciała - osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub, u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38oC i powyżej nie będą wpuszczane do budynku Sądu,
 2. dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym,
 3. obowiązkowego zakrywania nosa i ust (używania maseczek, przyłbic) - osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu chyba, że z uwagi na stan zdrowia są zwolnione z tego obowiązku,
 4. zachowania bezpiecznej, co najmniej 2 m odległości.