Nr postępowania: ZP-2/19

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych:

 • Część nr 1:
  obiektu i przylegających terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, oraz obsługa szatni (świadczenie obsługi szatni wykonywane będzie w dni urzędowania Sądu w godz. od 7:30 do 15:30 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 kwietnia – 14 miesięcy w okresie obowiązywania umowy);
  lokalu V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53;
  lokalu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
 • Część nr 2:
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawskiej 87;
  obiektu i posesji (terenu zewnętrznego) Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 24 miesiące

Termin składania ofert:

 • 2019-06-10 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2019-06-10 10:15

Link do Urzędu Zamówień Publicznych: