Rozeznanie rynku dotyczące:

„Dostawa pamięci przenośnej typu PENDRIVE”

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot, opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny. W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto i brutto w złotych.
  Uprzejmie proszę o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Załącznik nr 2).
 2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży dostaw IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
 3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 14 listopada 2023 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panem Łukaszem Zabrockim tel. 85 731 21 19 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr postępowania: G.243.1.2023

Przedmiot postępowania:

 • Dzierżawa łączy światłowodowych dla potrzeb transmisji danych.

Termin wykonania:

 • Od 01.10.2023 do 30.09.2026

Termin składania ofert:

 • 14.09.2023 r. o godz. 14:00

Nr postępowania: G.230.28.2023

Przedmiot postępowania:

 • Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 20.06.2023 r. do godz. 14.00

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – G.26.5.2023

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83fa10b3-fec1-11ed-9355-06954b8c6cb9

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych – G.26.4.2023

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83d25275-fa2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Nr postępowania: G.230.25.2023

Przedmiot postępowania:

 • Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących

Termin wykonania:

 • 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert:

 • 19.05.2023 r. do godz. 10.00

Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – G.26.3.2023

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4110546f-ea47-11ed-9355-06954b8c6cb9

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Nr postępowania: G.230.58.2022

Przedmiot postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Opis postępowania:

Obsługa sprzedaży e-znaków sądowych oraz przyjmowania opłat z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Termin wykonania:

od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2025 r.

Termin składania ofert:

7 października 2022 r. do godz. 10.00.

Nr postępowania: G.243.3.2022

Przedmiot postępowania:

 • Dzierżawa łączy światłowodowych dla potrzeb transmisji danych.

Termin wykonania:

 • Od 01.10.2022 do 30.09.2023

Termin składania ofert:

 • 17.08.2022 r. o godz. 10:00
 • 24.08.2022 r. o godz. 10:00

Nr postępowania: G.243.2.2022

Przedmiot postępowania:

 • Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu.

Termin wykonania:

 • Od 01.09.2022 do 31.08.2025

Termin składania ofert:

 • 04.08.2022 r. do godz. 12.00