Nr postępowania: G. 2418-29/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.

Termin wykonania:

  • do 31.12.2020

Termin składania ofert:

  • 02.07.2020 r. do godz. 12:00