Nr postępowania: G.250.2.2022

Przedmiot postępowania:

Usługa opracowania założeń i wykonania dokumentacji projektowej do wdrożenia systemów kontroli dostępu (SKD) oraz rejestracji czasu pracy (RCP) wraz z umożliwieniem implementacji interfejsu ZSRK z SKD w budynkach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

 

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania założeń i wykonania dokumentacji projektowej do wdrożenia systemów kontroli dostępu (SKD) oraz rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach/lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim:

  1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7.
  2. V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul Mickiewicza 53.
  3. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
  4. Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce, ul. Warszawska 87.
  5. Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61.

 

Termin wykonania:

Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Termin składania ofert:

21 lutego 2022 r. do godz. 12.00

 

Zaproszenie (Plik pdf, 760.99 KB)

zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Plik pdf, 448.25 KB)

zał. 1 do OPZ (Plik pdf, 354.16 KB)

zał. 2 do OPZ (Plik pdf, 157.09 KB)

zał. 2 - Formularz ofertowy (Plik docx, 22.59 KB)

zał. 3 - Oświadczenie (Plik docx, 13.52 KB)

zał. 4 - Wzór umowy (Plik pdf, 578.66 KB)

Odpowiedzi na pytania wykonawcy (Plik pdf, 655.94 KB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Plik pdf, 478.65 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
14 luty 2022 Łukasz Zabrocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 luty 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 luty 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie
Artykuł został zmieniony. 16 marzec 2022 Łukasz Zabrocki Porównanie