Nr postępowania: G.2418-9/17

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Opis postępowania:

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Termin wykonania:

 • do dnia 31.12.2017

Termin składania ofert:

 • 2017-04-28 15:15

Termin otwarcia ofert:

 • 2017-04-28 15:30

Nr postępowania: ZP-1/17

Przedmiot postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Opis postępowania:

 • Świadczenie usług ochronnych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach: Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 87, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, Wydziałów Zamiejscowych w Siemiatyczach przy ul. Górnej 61.

Termin wykonania:

 • 16.02.2017 – 15.05.2018

Termin składania ofert:

 • 2017-01-25 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2017-01-25 10:15

Nr postępowania: ZP-2/16

Przedmiot postępowania:

 • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Opis postępowania:

 • Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Termin wykonania:

 • od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017